Wonen bij Mandenmakerij Wilhelminaoord

In de Mandenmakerij zijn in 2019 dertien appartementen gerealiseerd voor mensen met autismespectrumstoornissen (ASS). Om in de Mandenmakerij te kunnen wonen moet je aan een paar voorwaarden voldoen, zo moet je in het bezit zijn van een Wlz-indicatie en een erkende bewindvoerder en een mentor die opkomt voor je belangen. In de Mandenmakerij woon je in je eigen appartement in een rustige omgeving waarbij er 24 uurs ondersteuning aanwezig is, dit betekend dat er zowel overdag als ’s nachts een medewerker van de Mandenmakerij in het pand aanwezig is.

Wonen

Begeleid wonen in je eigen appartement.

Dagbesteding

Dagbesteding met begeleiding van een jobcoach.

Persoonlijke begeleiding

Persoonlijke begeleiding om het beste uit jezelf te halen.

Mandenmakerij

De Mandenmakerij is een Rijksmonument, het is één van de eerste industriële gebouwen van Drenthe. Doordat de Mandenmakerij niet meer als zodanig werd gebruikt raakte het langzaam in verval. De Maatschappij van Weldadigheid (eigenaar van de Mandenmakerij) stond voor de keuze, laten vervallen en uiteindelijk slopen of restaureren. De Maatschappij koos voor restaureren en ging opzoek naar een nieuwe bestemming voor het gebouw. Hiervoor hebben verschillende initiatieven een voorstel geschreven en ingediend bij Jan Mensink de toenmalige directeur van de Maatschappij van Weldadigheid.
Er is voor het initiatief van Buro Ecolan gekozen, dit initiatief houd in dat er appartementen in het pand worden gerealiseerd voor mensen met ASS.
Voor deze groep mensen is het lastig om een passende woonplek te vinden waar ze gehoord en begrepen worden. Bewoners mogen zolang blijven wonen als zij zelf willen of tot het moment dat zij in de contra-indicatie terecht komen. Dan ontstaat de situatie dat de medewerkers van de Mandenmakerij niet meer de passende ondersteuning kunnen bieden die een bewoner nodig heeft. Het is dan beter om op zoek te gaan naar een plek die beter aansluit bij de behoeften.