Over ons

Buro Ecolan heeft het initiatief genomen om een plan te schrijven voor een eventuele invulling van de Mandenmakerij.
Buro Ecolan is van oorsprong actief op het gebied van arbeidsmatige- en creatieve dag beleving. Deelnemers met ASS die deelnamen aan de dag beleven, gaven regelmatig aan dat het lastig voor hen is om een passende woonplek te vinden, waar zij ondersteuning op maat kunnen krijgen en daarbij ze begrepen en gezien worden. Toen is het idee ontstaan om voor deze groep een passende woonplek te creëren. Dit zijn de in 2019 in gebruik genomen (dertien) appartementen in de Mandenmakerij geworden.

De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan kennis en kunde om de bewoners zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. Dit proces kan niet worden afgerond omdat er altijd ruimte is voor verbetering.

Het doel is en blijft om de bewoners te ondersteunen bij hun ontwikkeling waarbij zij zichzelf mogen zijn.

 

Dagbeleving

Het team ondersteund bewoners bij het vinden van passende dag beleving of werk, wanneer dit tot de mogelijkheden behoord. Voorwaarde is natuurlijk wel dat het een haalbare dag beleving of werkplek moet zijn. Die op een haalbare afstand ligt en met de fiets of OV te bereiken is.

Buro Ecolan biedt sinds januari 2024 op het terrein van de Bijenhoff arbeidsmatige dag beleving in de vorm van groenonderhoud. En creatieve dag beleving in het atelier de Bijenhoff. In het atelier de Bijenhoff worden verschillende activiteiten aangeboden waaronder het maken van kaarsen. Maar er is ook ruimte voor individuele interesses en wensen.

Het is ook mogelijk om rondom de Mandenmakerij actief te zijn met groenonderhoud zoals grasmaaien, heg knippen, schoffelen, schoon houden en verharding bijhouden.

 

Ons team

Ons team bestaat uit mensen die allemaal betrokken zijn bij de bewoners en geïnteresseerd zijn. Zij hebben ervaring in de zorg of komen uit een ander vakgebied maar zijn allemaal echte mensen, mensen met belangstelling voor ASS.
Wij bieden 24 uurs zorg, dit betekend dat er zowel overdag als ’s nachts altijd iemand van het team aanwezig is. In de drukkere periodes van de dag zijn er meerdere leden van het team aanwezig. De medewerkers hebben een luisterend oor en zijn heel toegankelijke. Zij ondersteunen je tijdens de ontwikkeling die je doormaakt en helpen je waar mogelijk verder.

Geschiedenis

De Mandenmakerij is een Rijksmonument in eigendom van de Maatschappij van Weldadigheid. De Maatschappij van Weldadigheid is opgericht in 1818 door Johannes van den Bosch en Koning Willem I.

Toen Napoleon uit Nederland was vertrokken kwam Johannes van den Bosch met het plan om paupers in het westen de kans te geven om zichzelf te ontwikkelen.

Om dit plan te kunnen realiseren heeft hij draagvlak gezocht bij Koning Willem I en de edelen van Nederland. Zij hebben toen de Maatschappij van Weldadigheid opgericht, de Maatschappij van Weldadigheid heeft het gebied rond Frederiksoord aangekocht, zij noemden dit de vrije Kolonie van Weldadigheid Frederiksoord. De Mandenmakerij hoorde vroeger bij de vrije kolonie. Paupers kwamen vrijwillig naar de vrije koloniën. Zij kregen een huisje met een stuk grond en een geit in bruikleen. Als ze zichzelf goed ontwikkelden konden ze zelfs doorgroeien en verhuizen naar een boerderij/hoeve.

In de vrije kolonie hadden de bewoners een eigen muntsysteem, dokter, bejaardenhuis en scholen. Wel golden er strenge regels zoals geen drank en drugs. Johannes van den Bosh was ervan overtuigd dat alle mensen zich konden ontwikkelen als zij aan duidelijke regels en randvoorwaarden werden onderworpen.

Hield een bewoner zich niet aan de regels dat moest hij/zij naar een strafkolonie zoals Veenhuizen.
Van de randvoorwaarden is tegenwoordig nog veel te zien, zoals de strakke lijnen in de straten, landschap en de “witte” huisjes.
Bewoners die niet op het land konden werken werden andere werkzaamheden bedacht zoals: een Mandenmakerij, smederij, weverij en leerlooierij. Hier konden mensen rieten manden vlechten, leerlooien, weven en in de smederij werken.

 

Energie neutraal

In het monumentale pand de Mandenmakerij zijn 13 appartementen gerealiseerd. Waar mogelijk zijn de appartementen aangepast aan de wensen die mensen met ASS hebben als het gaat om woongenot. Omdat het pand een Rijksmonument is konden de gewenste aanpassingen helaas niet altijd worden uitgevoerd.

De Maatschappij van Weldadigheid wil met renovatie en nieuwbouw een zo klein mogelijke voetafdruk achter laten. Om deze reden is gekozen om de Mandenmakerij energie neutraal te renoveren. Het pand wordt verwarmd door aardwarmte, er is dus geen gas aansluiting. Er is voor het geval er onvoldoende zon is nog wel een aansluiting voor elektriciteit, uiteraard is dit groene stroom.

De praktijk leert ons dat het gebouw niet helemaal energie neutraal is. Jaarlijks wordt er een kleine hoeveelheid groene stroom verbruikt. En omdat het een monumentaal pand is duiken er af en toe aandachtspunten op.